• BMW
 • Ford
 • Honda
 • KIA
 • Opel
 • Peugeot
 • Skoda
 • Subaru
 • Toyota
 • Chevrolet
 • Dacia
 • Renault
 • Carado
 • Hobby
 • Hymer
 • LMC
 • Pössl
 • Roadcar
X

Käyttöehdot

Käyttöehdot

Näissä käyttöehdoissa kerromme Internet-sivuillamme julkaistavan aineiston käyttöä koskevat ehdot sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteemme. Yhtiöllämme on oikeus päivittää näitä ehtoja ja muuttaa sivujen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.

Tämän internetsivuston sisällön kaikkine oikeuksineen omistaa Rinta-Joupin Autoliike Oy tai Rinta-Joupin Autoliike Oy:n yhteistyökumppanit.

Kaiken Rinta-Joupin Autoliikkeen sivujen sisältämän aineiston tai sen osien käyttö tai muokkaus muuhun kuin henkilökohtaiseen yksityiskäyttöön on kielletty ilman Rinta-Joupin Autoliike Oy:n antamaa kirjallista suostumusta.

Vastuu sivujen sisällöstä

Internet-sivujen sisältämät tiedot on tarkoitettu antamaan hyödyllistä tietoa Yhtiöstämme, palveluistamme ja tuotteistamme. Kaikki sivuillamme annettavat tiedot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin, eikä annettuja tietoja tule käsittää juridisena, kaupallisena, lääketieteellisenä tai sijoitusneuvontana. Yhtiömme tekee parhaansa, jotta näillä sivuilla olevat tiedot ovat ajan tasalla ja pitävät paikkaansa mutta emme vastaa annettujen tietojen soveltuvuudesta kävijän tarpeisiin tai tietojen perustella tehtyjen toimien tuloksesta. Yhtiömme ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingosta, joka saattaa aiheutua näillä sivuilla tarjoamaamme palveluun ja sen käyttöön liittyen.

Yhtiömme ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa näille sivuille linkitettyjen sivujen sisällöstä tai niiden käytön yhteydessä aiheutuvasta vahingosta. Vastaavasti emme myöskään vastaa sivuillamme olevien keskustelupalstojen tai muiden vastaavien kävijöiden lähettämää aineistoa sisältävien palveluiden sisällöstä. Yhtiöllämme on oman harkintansa mukaan oikeus mutta ei velvollisuutta poistaa kävijöiden lähettämä aineisto sivuiltamme, ellei Suomen pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Henkilötiedot

Rinta-Joupin Autoliike Oy käsittelee henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt käyttäjätiedot ovat osa Yhtiön asiakasrekisteriä ja niitä käytetään vain siinä määriteltyyn tarkoitukseen. Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustajiltaan, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotieto- ja asiakashäiriörekistereistä. Palvelutapahtuman niin edellyttäessä Rinta-Joupin Autoliike Oy tallentaa viestejä varmistaakseen viestin sisällön. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on saatavilla Yhtiöstä.

Yhtiö voi kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja sivujen käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista. Yhtiö voi myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta tahoilta. Tällaista tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi.
 
Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sekä mahdollisiin Yhtiön www-sivuista tai niiden sisällöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia.

Selainevästeet

Sivustolla käytetään selainevästeitä verkkosivuston käytön kehittämiseksi sekä käyttäjien käytön helpottamiseksi. Sivustolla ei ole nk. pakollisia selainevästeitä, joita ilman sivusto ei toimisi. Alla on lueteltu yleisimmät sivustolla käytössä olevat selainevästeet.
 • __utm alkuiset selainevästeet ovat sivuston käytön tilastointiin käytettäviä selainevästeitä (Googlen Analytics).
 • PHPSESSID selainevästettä käytetään tallentamaan sivustolla olevien lomakkeiden tiedot ennen lomakkeen lähetystä.
 • Muut sivustolla olevat selainevästeet ovat Facebook-kytköksen selainevästeitä, jotka mahdollistavat ajoneuvojen linkittämisen Facebook-sivullesi