Hyppää sisältöön

ympäristölle

Ympäristöä kunnioittaen

ISO 14001 -ympäristösertifikaatti ja AKL:n Ympäristöohjelma ohjeistavat meitä ympäristöystävällisessä toiminnassa. Lisäksi kannustamme vähäpäästöisten autojen hankintaan.

Ympäristöstä huolehtiminen on Rinta-Joupin Autoliikkeessä yksi keskeisistä arvoista. Noudatamme voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä sekä parannamme toimintatapojamme jatkuvasti myös ympäristöön liittyvissä kysymyksissä. Pyrimme ennakoivasti toteuttamaan vapaaehtoisia, vähimmäisvaatimukset ylittäviä toimenpiteitä aina, kun se on ympäristön kannalta edullista, teknisesti mahdollista ja taloudellista.

Ympäristötavoitteemme perustuvat toimintamme aiheuttamiin merkittävimpiin ympäristövaikutuksiin. Näitä ovat autoliikekiinteistöjemme lämpöenergian kulutus, sähkön kulutus ja tehokas jätelajittelu, jota noudattamalla kaatopaikalle päätyvän jätteen määrä minimoidaan.

Olemme soveltaneet Autoalan Keskusliiton (AKL) Ympäristöohjelmaa jo yli kymmenen vuoden ajan, ja vuodesta 2015 lähtien meillä on ollut ISO 14001 -ympäristösertifikaatti Toyota-liikkeissämme. ISO 14001 -ympäristösertifikaatti edellyttää yritystä selvittämään kaikki ympäristövaikutuksensa sekä parantamaan toimintaansa tietyillä alueilla.

Sertifikaatin mukaista toimintaa viedään myös muihin liikkeisiimme. Tässä tukena toimii myös AKL-Ympäristöohjelma, johon kuuluu mm. jäte- ja kemikaalikartoitus, jätehuollon suunnittelu ja seuranta sekä vapaaehtoisten ympäristötoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus.

Lisäksi teemme neljän vuoden välein energiatehokkuuslain mukaisen yrityksen energiakatselmuksen. Siinä selvitetään yrityksen kaikkien toimipaikkojen energiankulutusprofiili ja tunnistetaan, miten energiaa voitaisiin säästää enemmän.

Tähän mennessä olemme muun muassa siirtyneet pääkonttorissamme ekologiseen maalämpöön, optimoineet lämmönjakelun ja ilmanvaihdon sekä siirtyneet LED-valoihin kiinteistöissämme. Koska toiminnasta syntyvien jätteiden osalta vallitsee lähes täysin suljettu kierto, keskitymme jätelajittelussa kaatopaikalle päätyvän jätteen minimointiin.

Turun kiinteistöön olemme asentaneet aurinkopaneelit pilottiprojektina, minkä myötä kiinteistössä päästään tuottamaan sähköä nollapäästöillä. Aurinkoisina kesäpäivinä toimipiste pyörii käytännössä kokonaan nollapäästöisellä aurinkosähköllä. Vuodessa tuotetulla sähkömäärällä voisi ladata esimerkiksi Škoda Enyaqin yli 1000 kertaa.

Etsimme jatkuvasti myös muita, pienempiä ympäristötekoja tähtäimessämme kestävä kehitys ja pienempi hiilijalanjälki. Olemme muun muassa vähentäneet muovin kulutusta asiakaskahvitiloissamme sekä pyrkineet minimoimaan hävikin lounasruokailussa ja henkilökunnan kertakäyttöiset kahvimukit työpaikalla.

Autojen päästöt ja sähköauton ekologisuus

Suomessa henkilöautoliikenne tuottaa noin 9 % kasvihuonepäästöistä (Autoalan tiedotuskeskus). Koska Suomen autokanta on suhteellisen vanha – keskimäärin yli 12 vuotta – voidaan henkilöautoliikenteen päästöjä vähentää merkittävästi uusimalla autokantaa (TilastokeskusAutoalan tiedotuskeskus). Vastuullisuus onkin nykyään keskeinen valintakriteeri auton hankinnassa ja hybridien ja sähköautojen menekki on kasvanut.

Haluamme rohkaista asiakkaitamme vaihtamaan autonsa uudempaan ja samalla vähäpäästöisempään autoon. Valtion tarjoaman 2000 euron suuruisen sähköauton hankintatuen saa kauttamme heti kaupan yhteydessä.

Pyrimme siihen, että autovalikoimastamme löytyisi mahdollisimman paljon sekä uusia että käytettyjä vähäpäästöisiä autoja erilaisilla käyttövoimilla ja että ne sopisivat asiakkaidemme eri elämäntilanteisiin. Edustammekin useita automerkkejä, joilla on jo valikoimassaan uusia täyssähkö-, hybridi- ja kaasuautoja. Käytettyjen autojen ostotoiminnassa painotamme vähäpäästöisiä kysyttyjä automalleja. Myös henkilökuntamme työsuhdeautot ovat suurelta osin vähäpäästöisiä hybridejä. Näin voimme osaltamme vaikuttaa siihen, että tulevaisuudessa liikenteessä on entistä vähäpäästöisempiä autoja.

Olemme mukana LähiTapiola Rahoituksen lanseeraamassa päästökompensaatio-ohjelmassa, jossa auton päästöt kompensoidaan LähiTapiola-rahoitussopimuksen ajan. Lisäksi pyrimme optimoimaan autojen kuljetukset asiakkaille sekä kuljetukset toimipisteidemme välillä mahdollisimman kustannustehokkaiksi ja vähäpäästöisiksi. Muutoinkin suosimme arjessamme tarpeen mukaan etäpalavereita matkustamisen vähentämiseksi.

Ladattavien hybridi- ja täyssähköautojen yleistyessä olemme asentaneet toimipisteisiimme useita latausasemia. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa voisimme ladata asiakkaiden hybridi- ja täyssähköautojen akut itse tuotetulla aurinkosähköllä mahdollisimman monessa liikkeessämme.