Kia Niro on Vuoden Auto Suomessa 2023

Rinta-Joupin Autoliike | 20.12.2022
Kia-myyjä Staffan Vaasan myymälästä toivottaa kaikki tervetulleeksi tutustumaan uuteen Kia Niroon.

Testimenestystä paljon kerännyt täysin uusi Kia Niro on nyt myös Vuoden Auto Suomessa 2023!

Auto- ja lii­ken­ne­toi­mit­ta­jat ry va­lit­see vuo­sit­tain tär­keim­män Suo­men mark­ki­noil­le tul­leen au­to­ uu­tuu­den. Tär­kein yk­sit­täi­nen kri­tee­ri on au­ton tar­joa­ma vas­ti­ne ra­hal­le, mut­ta tuo­ma­ris­to ar­vioi myös au­ton tek­nis­tä edis­tyk­sel­li­syyt­tä, tur­val­li­suut­ta sekä ajet­ta­vuut­ta. Vuo­den Auto Suo­mes­sa -pal­kin­to on jaet­tu yh­dis­tyk­sen toi­mes­ta vuo­des­ta 2014 läh­tien. Tuomaristo koostuu auto- ja lii­ken­ne­toi­mit­ta­jis­ta.

Voitosta käytiin kilpailu kuuden finalistin kesken ja tittelistä olivat kilpailemassa Kia Niro, Mercedes-Benz EQE, Opel Astra, Renault Megane E-Tech Electric, Skoda Fabia ja Volkswagen ID.Buzz. Tuo­ma­ris­to ää­nes­ti Vuo­den Auto Suo­mes­sa 2023 -kil­pai­lun voit­toon uu­den Kia Ni­ron. Ti­loil­taan kas­va­nut toi­sen su­ku­pol­ven Niro jat­kaa edel­tä­jän aloit­ta­mal­la vah­vas­ti säh­köis­te­tyl­lä tiel­lä ja voi­ma­lin­ja va­li­koi­mas­ta löy­tyy vain säh­köis­tet­ty­jä vaih­toeh­to­ja – Niro on tar­jol­la täys­hy­bri­di­nä, la­dat­ta­van hy­bri­di­nä ja täys­säh­kö­mal­li­na.

Kia Niro täyshybridi on kerännyt kiitosta taloudellisuudestaan, ladattava hybridi mahdollistaa entistä enemmän sähköisiä kilometrejä, ja täysin sähköinen Niro EV kykenee jopa 460 kilometrin* toimintamatkaan yhdellä latauksella. Käytettävyyden viimeistelevät suuret sisätilat sekä monipuoliset nykyaikaiset teknologiat.

Kia Ni­ron hin­nat al­ka­vat hy­bri­di­ver­sion 31 921 eu­ros­ta, la­dat­ta­van hy­bri­din hin­nat al­ka­vat 38 277 eu­ros­ta ja täys­säh­kö­ver­sion hin­nat al­ka­vat 45 882 eu­ros­ta.

Tervetuloa tutustumaan uuteen Niroon Kia-myymälään. Yhteystiedot löydät alla olevasta linkistä.